MeijoNavi/ニュース 地方入学試験会場における受験上の留意事項について

地方入学試験会場における受験上の留意事項について、別添のとおりお知らせいたします。

地方入学試験会場における受験上の留意事項について.pdf

  • 情報工学部誕生
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ